ХҮРГЭЛТ

  • Хүргэлтийн төлбөр Улаанбаатар хот дотор худалдан авалтын үнийн дүн 500,000₮-өөс дээш бол дараах заасан бүсд 0₮ байна.
  • Хэрэглэгчийн захиалга баталгаажсаны дараа өдөрт багтан хүргэгдэнэ.
  • Олон нийтийг хамарсан онцгой байдал, бүх нийтийн амралтын өдөр, давагдашгүй хүчин зүйлээс хамаарч хүргэлтийн хугацаа хойшлогдож болно.
  • Хүргэлтийн бүс нь дараах байдлаар хязгаарлагдана. Үүнд:

СХД: 5 шарын уулзвар, Содон хороолол

ЧД: Чингэлтэй

СБД: 5 буудал

БЗД:Улиастайн уулзвар

ХУД: Нисэх

Орон нутгийн унаанд тавьж өгч болно.